סידור
 
כיצד ניתן להתפלל "השיבנו אבינו לתורתך" וכדומה, הרי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"? שאלה:
מה פירוש המילה ''סלה''? שאלה:
מדוע ברכות מתחילות בלשון נוכח (ברוך אתה) ומסתיימות בגוף שלישי (אשר קדשנו)? שאלה:
מי חיבר את ''מודה אני לפניך'' שאלה:
''ישלח לקץ הימין משיחנו'' שאלה:
מדוע על טלית מברכים "להתעטף בציצית" ועל טלית קטן "על מצוות ציצית" שאלה:
כיצד אנו מתפללים "ואל תשלט בנו יצר הרע", וכי הקב"ה משליט באדם יצר רע? הרי הבחירה בידי אדם? שאלה:
''צללו כעופרת במים אדירים'' - מי הם ה"אדירים", המים או המצרים שאלה:
מדוע ברכת "ישתבח" אינה פותחת ב"ברוך" אלא רק מסתיימת בברוך שאלה:
מה הפירוש ''טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו" שאומרים בברכת יוצר אור? שאלה:
מה פירוש המילים ''פינות צבאיו'' (בברכת יוצר אור)? שאלה:
מה הפירוש ''כולם ברורים'' (בברכת יוצר אור)? שאלה:
כיצד יש להגות ולפסק "בשפה ברורה ובנעימה קדושה וכו'"? שאלה:
בברכות ק"ש אומרים לא-ל ברוך נעימות יתנו. מהו הניקוד הראוי תחת הלמ"ד במילה "לא-ל"? שאלה:
''אהבת עולם'' או ''אהבה רבה''? שאלה:
מדוע אין אות ''ז'' בברכת אהבה רבה? שאלה:
כיצד יש לבטא את המילה "שאתה" (באמת ויציב ובמודים ובעוד מקומות) שאלה:
מדוע בברכות ק"ש הנוסח הוא "גאל ישראל" ובשמו"ע אומרים "גואל ישראל"? שאלה:
למה אומרים "אלוקי אברהם אלוקי יצחק וכו'", ולא בקיצור "אלוקי אברהם יצחק ויעקב"? שאלה:
מהם הפירושים השונים בעניין "אשי ישראל" שבתפילת "רצה" שאלה:
דברי תורה והלכות בדוא''ל
ניתן לקבל בדוא"ל דברי תורה והלכה יומית
[לידיעה המלאה]