ספרים נוספים ומאגרי ספרים
 

 

"על התורה" - תנ"ך ומפרשיו, משניות וגמרא ומפרשיהם, מדרשים, רמב"ם טור ושו"ע ונושאי כלים, ספרי מחשבה ועוד

 

hebrew books  (מאגר עצום בגודלו, גדל בכל שבוע)

תורת אמת- מאגר תורני - תוכנה

*
"כל הספרים בדף 1"
*
מאגר ספרים (גדול מאד)  של אתר "הלכה ברורה"
*
מאגר "מכון ממרא" (כולל חיפוש)
*
מאגר ספרות הקודש (תנ"ך ומפרשיו, תלמוד ועוד)
*
מאגר הספרים של אתר דעת
*
מאגר כתבי עת (מחניים, מגדים, שמעתין וכו')

*
ספרי יסוד במחשבת ישראל 
*
מאגר ספרים מאתר "שערי שכם"
 
*
ספרי חסידות חב"ד (כולל תניא ושו"ע הרב)

*
ספרי "פניני הלכה" וספרים נוספים
   
*
ספר "מצוות ה`" (על מצוות התורה - הרב הלפרין)
*
"קונטרס הלכות רפואה" וספרים נוספים של הרבנים שור ובן אשר
*
"קיצור ספר חרדים" (הרב דאנציג, מחבר החיי אדם)

*
דיני צבא ומלחמה- הרב ש` מן ההר, גואלמן ויהודה אייזנברג
*
"קשרי מלחמה"- הרב קרים
*
סדרת הספרים של ר` אברהם קורמן (קטעים נבחרים)
*
ספרי הסבר לנושאי יהדות שונים, מתוך אתר "דעת"
*
פמיניזם ויהדות, ד"ר אברהם וינרוט
*
אנציקלופדיה יהודית מלאה, באנגלית
*
אנציקלופדיה - מאתר "גשר"
*
כתבי יד שונים של המשנה והגמרא
*
"תיקון קוראים"
(הצגת טעמים ע"י לחיצה בעכבר על המילה).
*
מפתחות לכתבי הרב קוק
*
"ספרים על הלכות שנוגע לזמנינו ומסכת נדרים"
*
הלכות שמיטה מתוך ספר "משפטי ארץ- שביעית"
*
"היומם בכדור הארץ" (הרב טיקוצינסקי, על "קו התאריך")
*
ערבות- השוואה בין ההלכה לבין החוק הישראלי

*
*
torah on the net (מאגר ספרים באנגלית כולל קהתי, ערוה"ש ועוד)
*
רש"י על התורה (וראה גם כאן)
*
קישור לזוהר עם פירוש "הסולם" וספרים נוספים

ספרות חכמי תימן, מתוך "תימני נט"
*
עולם היהדות והקבלה- ספרים וחוברות
*
"לקט חקירות"(ליקוט "חקירות ישיבתיות")
.

הערה: הקישור מוביל גם לספרים חשובים אחרים: א) "סוגי הסברות" (חלוקת סוגי הסברות בש"ס ובמפרשים לסוגים שונים), ב) "סוגי החקירות", ג) "לשיטתם" (ניסיון להראות את העקביות בשיטתם של תנאים ואמוראים וכו`, לדוגמה להראות שמחלוקות בית שמאי ובית הלל הן סביב ציר משותף וכד`). 
*
מפתח אגדות תלמוד + ביאורי אגדות למסכת ברכות (ממכון הלכה ברורה)
*
"נשמת אברהם" על סדר השולחן ערוך
*
אין תנאי בנישואין (תיאור הפולמוס הידוע) - הרב לובצקי
*
"מחברת קידושין על תנאי"
*
רשימת ספרים - מחבריהם ושנת ההוצאה

 
דף יומי
ביאורים והערות על סדר הדף היומי
[לידיעה המלאה]